top of page

Den psykiske utfordringen, Ukraina. 2021

Ukraina 2021 og midt i en verdensomspennende pandemi ble Gareth invitert til å vises på Psychic Challenge-showet i Ukraina. Etter 6 uker og med anger måtte Gareth slutte i showet da han følte at det var i strid med hans tro som medium og hans arbeid for åndeverdenen. 
©stb.ua

The Eternal Spirit Show, 2016

I 2016 dukket Gareth opp på Eternal Spirit-showet for å snakke med Paul Salmon om mediumskap og hvordan han ble et turnémedium.
STB_logo.svg.png
STB.UA
bottom of page